Manevi Dünya Nerede Bulunur?

thumbs_Laitman_729_02Manevi dünya tam buradadır ancak bir ruhunuz olmadığı sürece onu göremezsiniz. Eğer bir damla spermden gelişmiş olmasaydınız, bu dünyayı da hissetmiyor olacaktınız.

Ancak, fiziksel bedeniniz bu spermden geliştiğinden dolayı, bu dünyayı da onun sayesinde hissediyorsunuz. Aynı şey ruh ile de gerçekleşir, onun da bir annesi ve babası vardır.

Soru: Benim ruhum ve akrabalarım (babam, annem, kardeşlerim) arasında ne tür bir bağlantı mevcuttur?

Cevap: Tek bir ruhun olduğu bütün genel sistemde, bana daha yakın olan ve benden daha uzak olan parçalar vardır. Yakınlık ya da uzaklık, manevi dünyada bundan türer. Bu insanların özellikle benim ailem olup da diğerlerinin olmaması bir şans eseri değildir. Özellikle bu kadın ile evlenmiş olmam ve bu çocuklara sahip olmuş olmam da şans eseri değildir.

Tüm bunlar zaten yaratılmış ve sabitlenmiş olan genel sistemden türetilirler. Benimle ilgili olarak nelerin olacağı başlangıç noktasından itibaren bilinir, ben sadece bunları kendim için keşfetmiş olurum. Ancak tüm bu olaylar zaten potansiyelde, potansiyel güçler olarak mevcutturlar.

Radyo Programı,103 FM (Israel), 01/02/2015

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed