Doğadaki Zıtların Ahengi

Soru: İnsanların arasındaki bağ ihtiyacını birey basit bir şekilde nasıl açıklar.

thumbs_laitman_433_02Cevap: Bizler görüyoruz ki, doğada birbirinin zıttı olan, artı ve eksi, kuzey ve güney gibi iki kuvvet vardır. Her olayda bizler iki zıt olan kuvvetin bütünselleştiğini görürüz; daha da fazlası, negatif kuvvet, pozitif kuvvetten daha önemli değildir.

Bir keresinde öyle bir durum oldu ki, sürülere saldıran kurtları imha etmek için girişimde bulunulmuştu. Bunun neticesi de felaket ile sonuçlanmıştı. Bu durum doğada dengesizlik oluşturdu ve her çeşit problem ortaya çıktı: koyunlar arasında salgın hastalıklar ve kurtların normalde yedikleri vahşi hayvanlar çoğalmış oldu.

Doğada pozitif veya negatif kuvvetler yoktur. İki kuvvet de faydalıdır: Hem pozitif hem de negatif kuvvet birbiri ile ahenk içinde mevcut olmalıdır.

Yalnızca insan seviyesinde egomuzun tekil kuvveti işler, negatif bir kuvvet yanında pozitif bir kuvvet olmadan, ahenk olmaz. Yani bu negatif kuvveti kullanabilmek ve pozitife dönüştürebilmek için aramızdaki bağı edinmemiz gerekir.

Kabala sabah dersinin 1.bölümünden ,8/6/2014,  Baal HaSulam’ın  yazıları

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed