Bencillik Kasıtlı Olarak Zorla Bize Verildi

thumbs_laitman_433_02Her şey kabı dolduran Işığa bağlıdır. Duyduğu kendine güvenin seviyesi veya hayatın ve canlılığın seviyesi Işığın dolduruş seviyesi ile belirlenir.

Baal HaSulam, Şamati #72, “Kendine güven Işığın Kıyafetidir”: Çünkü bu hayatın Işığıdır, Yukarıdan bir güçtür, kişinin üzerine parlar ve Üst ışık dünyevi güçler gibi sınırlı olmadığı için kişi insanüstü bir güçle çalışabilir.

Eğer Işık üzerime parlamazsa, içimdeki manevi hayatın en küçük bir işaretini bile hissetme şansım yoktur. Yani Üst Işık beni doldurmazsa erişim sahibi olamam ve manevi hayatla ödüllendirilemem.

Lakin kendime ait gerekli dünyevi güçlerim de yoktur. Ancak içimdeki alma arzusu kendi gerektirdiği dolum kadar, bana bir şeylerin eksik olduğunu hissettirdiği kadar, beni bu arzu edilen dolumu edinmeye iter ve zorlar. Böylece, bu dünyevi hayatı edinmek için gerekli güçleri edinirim.

İhsan etme arzusu üzerime parladığı ve içimdeki manevi hayatı uyandırdığı zaman da bu böyledir. Yani şunu anlamamız ve hissetmeye çalışmamız gereklidir; hem almak üzere olan dünyevi hayatı hem de ihsan etmek üzere olan manevi hayatı sürdürür ve gereklerini yaparız, bizi etkileyen ve alma arzusunun içinde parlayan Işık ya alma arzusundan yana ya da ona karşıdır.

Ego içimizde doğal olarak ortaya çıkmaz, kasıtlı olarak Yukarıdan yönlendirilir ve bunu Yaradan’ın belirli bir tavrı, eylemi olarak görmeliyiz. Yani kişi kendisini tarafsız olarak, alma ya da ihsan etme arzusuna ait olmadan görmelidir.

Gerçek şu ki, Yukarıdan şimdi kasıtlı olarak yönlendirilmiş olan alma arzusunun içindeyiz, ancak bu durum bunun doğal olduğu anlamına gelmez. Yaradan bizi şimdi bu bencil güçle, alma arzusu ile kasıtlı olarak yönetmekte ki böylece bu durumdan bu gücün tersini, ihsan etme gücünü talep etme arzusuna gelebilelim. İçimizdeki bu iki gücü dengelemek ve böylece özgür irademizi edinmek için buna ihtiyacımız var. Alma gücünün, egonun, doğal bir güç olmadığını ve benim doğal özelliğim olmadığını, ama bana Yukarıdan kasıtlı olarak zorla verilmiş olduğunu ne kadar çok düşünmeye gayret edersem, alma gücünü dengeleyecek olan ihsan etme gücünü talep etmek de benim için o kadar kolay olacaktır.

Günlük Kalaba Dersinden alıntı, 07.11.2014,  Şamati #72

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed