Neden Bu Sıkıntıya İhtiyacın Var?

Baal HaSulam, ‘‘ Barış’’ adlı makaleden: Melekler, Yaradan’a sordu: ‘‘Adam nedir ki sen onu gözetiyorsun? Ve adamın oğlunu ziyaret ediyorsun? Bu sıkıntıya niye giriyorsun?’’…

İyi şeylerle dolu bir kuleye sahip olan ancak hiç misafiri olmayan bir kral hakkında bir kinaye vardır. Kule dolusu nasıl bir hazza sahiptir kral?

‘‘Melekler’’ doğanın özüdürler, yer çekimi kuvveti, elektrostatik kuvvet, manyetik alan kuvveti vb. gibi. Ve meleklerin sorusu çok açık, ‘‘Eğer tüm realite Senin kudretin ise, şöyle ki arzunun maddesinin önündeki, Senin görünümlerin ise öyleyse o zaman konumdan konuma hareket eden, her şeyi Yaptırdığın bu arzu maddesinin bundan çıkarı nedir?

Yaradan cevap verir, ‘‘Ben bir insan yaratmak istiyorum – elementlerin kaynaşması gibi, temellerin bir kombinasyonu gibi öyle ki bu kurmuş oldukları bağda doğrudan Benim sonucum olmayan yeni bir şeyler üretilsin.’’

İnsan derecesi (Adem) meleklerin üstündedir – doğa kanunlarının üstünde yani tamamıyla özgür seçiminde. İnsanoğlu bunların üzerinde durur; onun özgür seçimi kullanma kapasitesi vardır. ‘‘Melekler’’ onun yaratılışını anlamazlar çünkü onlar sadece Yaradan’ın yaratılışta hareket ettirdiği güçlerdir. Ve yine bunun içinde, O’nun türevi, değişmez kanunların emrinde, özel bir özgür seçim noktası ifşa olur.

Yaradan’dan kaynaklanır ve yaratılan varlığa gelir. Bu demektir ki, bunun içerisinde O, otonom, bağımsız bir şeyler yaratır – her şeyden önce O’ndan bağımsız…

Öyleyse nasıl? Bir arzu O’ndan ayrık, bağımsız, O’na zıt olabilir mi ve güç olarak eşit, Yaradan’a karşı koyabilir mi? Her şeyden sonra bu, çatışmaya, felakete, ‘‘hastalığa’’ öncülük edecek. ‘‘Melekler, İyi Ve İyilik Yapan Yaradan’ın buna nasıl izin verebildiğini anlamazlar.

Ve Yaradan onlara cevap verdi öyle ki O’nun gerçekten iyi şeylerle dolu bir kulesi vardı ve sadece insanlık buna davetliydi.

Diğer bir ifade ile sadece sıkıntılardan ve problemlerden geçen insanlar ki bu sorunlar onları düşünmek için cesaretlendirecek ve Yaradan’ın onlar için hazırlamış olduğu bağımsız bir arzuyu elde edebileceklerdir.

19.07.2013 Tarihli Günlük Kabala Dersinin 3. Bölümünden, Baal HaSulam’ın Yazılarından

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı: