Düzeltme Metodu’nun İfşası

Soru: Haaretz Gazetesi, genç erişkinler ve gençlerin psikolojik durumları üzerindeki dataları yayınladı:

Buna göre: Gençlerin yüzde 18,5’i intiharı düşünüyor. Buna nasıl bir cevap verebiliriz?

Cevap: Eğitim sistemi onları geliştirmiyor; sadece bilgi veriyor. Sağlık sistemi hastaları düşünmüyor; sadece ilaçları nasıl satarım derdinde ve bu böyle gidiyor. Egoizmimiz gelişti ve insanlığı öldüren bir kanser tümörüne dönüştü. İnsanların, genellikle acıların ve hayatın anlamı hakkında verecek bir cevapları yok. Dinler, artık gelişmiş olan egoizmi zapt edemiyor ve daha da kalıcı olmasına sebep oluyor; bir kişi, sadece duymak ve inanmak istemiyor aynı zamanda görmek ve hissetmek istiyor.

Bu, sadece, daha bu dünyadayken, insanın yaşamı boyunca hedefi ve yönetimini ele alan, Doğa’nın (Yaradan’ın) üst gücünün ifşası metodunu sunan Kabala ilmi sayesinde başarılabilir. Bizler bir an evvel bu metodu dünyaya ifşa etmeliyiz ve göreceğiz ki sadece intihar meselesi çözülmüş olmayacak; aynı zamanda insanın yaradılışına karşı olan tüm tutumu, daha pozitif ve daha akılcı olarak değişecektir. Krize ve onun görünen yüzüne karşı başka bir çözüm yolu yok!

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed