Daily Archives: Eylül 4, 2012

Gelecek, Ağdadır

Bugün, dağıtımımızın ana hedefi, internettir. Yuvarlak masalar ve benzer durumlar organize ediyoruz, bir gazete basıyoruz, insanlar için kurslar düzenliyoruz ve böylece olabileceği kadar genişlikte istikrarlı, yekpare bir iletişim ağı kuruyoruz. Bizler sanal alanın dışındaki tüm dünyayı kucaklayamıyoruz; bütün geleceğimiz internet ağında.

Haydi şimdi online dağıtım için bütünleşelim. Basitçe, başka bir seçeneğimiz yok. Her şey bununla gelmekte. Haydi hep beraber internet ağı üzerinden bütün insanlara, bütün dünyaya ulaşmak için bir yol bulmaya çalışalım.

Stresin Bir Kaynağı: Ayrımcılık

Cornell Günlükleri’nin Haberi: “Cornell’in psikoloji bilimi Temmuz ayında yayınlanan çalışmasına göre, yoksulluk içinde büyüyen gençlerin daha fazla acımasızlığa maruz kaldığı ve ayrımcılığın bu algılamasının psikolojik sağlık üzerinde ciddi zararlarla irtibatı bulunduğu rapor edildi.

“Yoksulluk ve kötü sağlık arasındaki iyi bilinen bir faktör olarak ayrımcılığın rolünü keşfetmek için yapılan ilk çalışmalardan biri uyarınca, araştırma sosyal sınıf ayrımcılığı deneyimiyle stresin oldukça büyük olumsuz etkisi olduğunu akla getirmektedir…

“Tahmin edildiği gibi, büyüyen vücut kitle endeksi, kan basıncı ve stres hormonları düzeylerinin gösterdiği şu ki yoksulluğun yüksek düzeyde sıkıntıyla alakası bulunmaktadır. Araştırmacılar bu ağır yüklerin üzerindeki yoksulluğun bu olumsuz etkilerinin yüzde 13’ünü ayrımcılığın oluşturduğunu bulmuşlardır…

“Toplum ve yazılı eser araştırmalarında sosyal sınıf ayrımcılığının görmezden gelinmesi hayret vericidir” diyen önde gelen yazarlardan Thomas Fuller-Rowell: “Gündelik hayatta ırkçı klişeleri nasıl bitireceğimiz konusunda hatırı sayılır önem vermekte ve insanları nasıl düzelteceğimiz konusunu düşünmekteyiz ancak tartışmaların bu türü, sosyal sınıf ilişkilerinde var olmamaktadır.” diye eklemektedir.

Görüşüm: Eşit bir toplumda bazı illetler toplumsal denge bazıları ise doğayla denge sayesinde yok olur. Doğayla uyumun bir sonucu olarak, entegre olmuş bir dünyada kesin sıhhati elde edeceğiz.

Sadece Yukarıya Doğru Çaba Göstermeliyiz

İhsan etmeye doğru daha güçlü olarak çekilirken, kendimiz için olan alma kablarımız genişler. Eğer alma kablarımız büyürse aniden düşer ve kendimizi karanlığın içinde buluruz ve bu arzuları düzeltmemiz gerekir. Ve işte bu yüzden tekrar ihsan etme kablarına ihtiyacımız vardır.

Böylece eğer bizler ihsan etmenin içine doğru bağlanmayı özlemlersek, bu bir salıncakta sürekli aşağı yukarı doğru salınmak için yeterlidir: Bir alma kabında ve bir ihsan etme kabında. Her seferinde ihsan etme ve alma kablarının her ikisinin de genişlemesi sonucu ilerlersin.

Ancak sen sadece kendi alma kablarını ve sürekli bu kabların içini kontrol ederek, bunların suistimalini düşünürsen, bu durum seni hiçbir yere götürmez. Bunların daha büyük boşluklarını sadece keşfedersin; daha başka bir şey bulamazsın.

Kırılmanın gerçekleşmesinin sebebi, ıslah için hiçbir umut olmaksızın egoistik alma arzularımıza düşmemiz değildi. Öyle ki sonuç olarak bu alma arzularının içerisine ihsan etmenin kıvılcımları girdi. Şükür bu kıvılcımlara, alma arzuları ihsan etme arzularına bağlanabilir ve kendi huzurunu rahatsız eder. Böylece onlar kendi egolarının içerisine ihsan etme arzularını, yani Galgalta ve Eynaim’i yerleştirirler.

Bu şekilde alma arzusu yani AHAP, aynı zamanda ıslah olmak için bir şans yakalar. Bunun sonucunda, Kabala Bilgeliği’nin esaslı dağıtımının ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz.

30.08.2012 Tarihli Günlük Kabala Dersinin 2. Bölümünden, Şamati 45

Kadın ve Erkek Arasındaki Bağlayıcı

Soru: Grubumuzda bir manevi komite var. Hafta boyunca grup içinde amacın önemini yükseltmek için üç erkek seçildi. Siz, kadınların varlığı her zaman ilave bir yardımdır diyorsunuz. Manevi komiteye kadın kısmından üç kadın da katılım sağlayabilir mi?

Cevap: Hayır, yapamazsınız. Erkekler kendi manevi sorunları hakkında konuşurken, bunları ayrı olarak netleştirmeleri gerekir. Bazı sorunları birlikte çözmek için başka bir yer bulmalısınız, fakat erkeklerin kesinlikle erkek toplantısı olarak belirledikleri zaman sırasında değil. Bunu yapamazsınız! Bu çalışmayacaktır!

Biz, yani insanlık, bile bile iki keskin parçaya ayrılmıştır: erkek ve kadın. Bu parçalanma ve ayrılma yukarıdan aşağıya gelir, Yaradan’dan yaratılana olarak. Bunlar iki dünyadır. Onları herhangi bir şekilde birleştirmek ve kıyaslamak imkânsızdır.

Erkek ve kadın arasındaki birlik sadece Yaradan aracılığıyla olur; aksi takdirde bu birlik var olmaz. Dolayısıyla, dünyamızda bunun neye doğru gittiğini görüyoruz. Etrafımızda olan her şeyi, sadece Yaradan aracılığıyla dengeye getirebiliriz. Aynı tavırla, ailelerimizi de dengeye getirebiliriz, fakat ancak şu gerekli koşulu kabul edersek: Yaradan aramızda olmalıdır. Benimle ve dostumla aramda olduğu gibi, benimle ve eşimle aramda. Eğer Yaradan orada değilse, o zaman aramızda hiçbir bağ olmayacaktır. Sonuçta, geldiğimiz nokta budur.

Ancak, erkeklerin ve kadınların ortak toplantısı gerçekten yapılmalıdır ve erkeklerin ve kadınların ayrı ayrı toplantıları da yapılmalıdır. Ve kadınların, kendi aralarında nasıl birlik olabilecekleri ve erkeklere nasıl yardım edecekleri hakkında düşünmeleri gerekir.

Kharkov Kongresi, “Yükseliş için Birleşmek” 18/8/2012, 4. Ders